Zaznacz stronę

Usługi

Kancelaria Adwokacka Adwokata Adama Rzepki od 2015 roku prowadzi kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Gwarantuję indywidualne i rzetelne podejście do każdego klienta, zapewniając przy tym całkowitą poufność w zakresie powierzonych mi spraw i wszelkich informacji z nimi związanych. Zapewniam profesjonalną reprezentację Klienta w postępowaniach sądowych, jak i przed organami administracji. W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria oferuje zarówno prowadzenie spraw, jak i jednorazowe porady prawne.

Kancelaria świadczy usługi głównie na terenie województwa lubelskiego (Lublin, Świdnik, Chełm, Zamość, Biłgoraj, Radzyń Podlaski, Kraśnik, Opole Lubelskie, Tomaszów Lubelski, Puławy, Ryki), istnieje również możliwość przyjęcia sprawy spoza województwa lubelskiego Wysokość wynagrodzenia adwokata za świadczone usługi zawsze ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem obowiązujących stawek urzędowych oraz sytuacji materialnej Klienta. Istnieje również możliwość uiszczenia wynagrodzenia adwokata w dostosowanym do potrzeb Klienta systemie ratalnym.

Poniżej przedstawiono przykładowy zakres spraw, w jakich Kancelaria świadczy pomoc prawną.

Prawo Karne

 • W zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego:
 • porady prawne na wszystkich etapach postępowania karnego, sporządzanie pism i środków odwoławczych;
 • kompleksowa obrona klientów od etapu postępowania przygotowawczego do prawomocnego zakończenia postępowania przed sądami wszystkich instancji oraz prokuraturami;
 • sprawy karno – wykonawcze: przerwy w odbywaniu kary, odroczenia wykonania kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, przedterminowe warunkowe zwolnienia, wyroki łączne;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych w charakterze oskarżyciela
 • posiłkowego, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem we wszczęciu postępowania karnego, zażalenia na umorzenia oraz odmowy wszczęcia postepowania;
 • reprezentowanie klientów w sprawach o niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz o odszkodowanie za niezasadne skazanie.

Prawo Cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:

 • porady prawne i reprezentowanie Klienta we wszystkich etapach postępowania sądowego, uczestnictwo w postępowaniach pojednawczych;
 • dochodzenie roszczeń z wszelkich stosunków cywilnoprawnych;
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę np. za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, śmierć osób najbliższych;
 • prawo spadkowe – stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek;
 • postępowanie egzekucyjne – dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wszczęcie egzekucji, skargi na czynności komornika;
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości – sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, oraz z zakresu praw lokatorskich;
 • przygotowanie projektów i udział w negocjacjach treści umów cywilnoprawnych.

Prawo Rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:

 • porady prawne i prowadzenie praw z zakresu prawa rodzinnego: rozwód, separacje, alimenty, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego małżonków, władza rodzicielska, kontakty z małoletnimi dziećmi – ich ustalanie i egzekwowanie, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, odpowiedzialność karna nieletnich.
 • reprezentowanie Klientów od etapu mediacji, aż do uzyskania korzystnego prawomocnego orzeczenia sądowego.

Prawo Gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:

 • porady prawne i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych;
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach powstałych na tle prowadzenia ich działalności, zarówno na etapie mediacji, jak i w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach;
 • przygotowywanie projektów, opiniowanie oraz uczestnictwo w negocjowaniu treści umów i statutów.

Prawo Administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:

 • reprezentowanie Klienta przed Sądami administracyjnymi;
 • reprezentowanie Klienta przez organami administracji rządowej i samorządowej;
 • sporządzanie wniosków, pism procesowych, skarg i innych środków odwoławczych w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Prawo Pracy

W zakresie prawa pracy Kancelaria świadczy między innymi następujące usługi:

 • reprezentowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy;
 • roszczenia pracownicze – o wynagrodzenie, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, wypadki przy pracy;
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.