O mnie

Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obroniłem pracę magisterską, której promotorem był prof. dr hab. Artur Korobowicz.

W latach 2012 – 2014 odbywałem aplikację adwokacką w Lubelskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem adw. Ewy Wagner. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej współpracowałem z wieloma Kancelariami z całego kraju w zakresie spraw z różnych gałęzi prawa, co pozwoliło mi nabyć doświadczenie i praktykę niezbędne do wykonywania zawodu adwokata.

W 2015 roku zdałem państwowy egzamin adwokacki i zostałem wpisany na listę adwokatów Izby

Adwokackiej w Lublinie.